ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่านช่องทางที่มีให้บริการปัจจุบัน 2 ช่อง คือชำระโดยการโอนเงินและชำระเป็นเงินสดกับพนักงานส่งสินค้า และจะเพิ่มช่องทางในการรับชำระมากขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกท่าน

 

  ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

ชื่อบัญชี ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

บริษัท ซี.เอส.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กระแสรายวัน

062-3-007960

  ชำระเงินสด ณ จุดรับสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดกับพนักงานส่งสินค้าเมื่อรับสินค้าได้