ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับคืนสินค้า

  1. ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าไม่เกิน 10 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว และจะต้องแนบใบเสร็จที่ทางเราออกให้คืนมาพร้อมกันสินค้าด้วย
  2. ทางเราจะทำการตรวจสอบสินค้า และติดต่อกลับและขอเลขที่บัญขีของลูกค้า โดยมีระยะเวลไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สินค้ามาถึงเรา
  3. การคืนค่าสินค้า จะไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทางเราติดต่อขอเลขที่บัญชีของลูกค้าแล้ว
  4. ทางเราขอสงวนสิทธิ์รับคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ชำรุด ,สินค้าไม่เป็นตามที่แจ้งไว้ และสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ เท่านั้น

 

หมายเหตุ: ในกรณีเกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน  นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าแล้ว สินค้านั้นไม่สามารถคืนได้ แต่หากสินค้าที่ระบุการรับประกันสินค้าอยู่ ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ และในกรณีเกิน 10 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าแล้ว  ทางเราจะทำการแก้ไขและซ่อมสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการซ่อมและส่งคืน ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สินค้ามาถึงเรา