โปรโมชั่น สว่านกระแทกไร้สาย AMB12VI เจาะได้ทั้งเหล็ก ไม้ และปูน